Rapporttyper

 

Som medlem av Norges TakseringsForbund (NTF) utfører vi flere typer rapporter for boligeiendommer.

Vi tilbyr pr. i dag følgende typer:

 

•     Verditaksering
•     
Tilstandsrapport
•     Våtromsrapport
•     Boligsalgsrapport
•     Tomtetakster
•     Seksjonering
•     Planskisser
     Arealmåling  
•     Skadetaksering

•     Naturskadetaksering
 
    Skjønn
     Energiattest

 


I korte trekk inneholder de ulike takseringstypene følgende:


Verditaksering: Leiligheter, Eneboliger

En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m.


Tilstandsrapport: Leiligheter, Eneboliger

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene. Tilstands¬rapporten kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.


Verditakst med tilstandsrapport: Leiligheter, Eneboliger

Kombinasjonen av disse to rapportene benyttes ofte i forbindelse med salg av bolig.


Skadetaksering: Leiligheter, Eneboliger

En skadetakst kan være aktuelt i forbindelse med et innbrudd eller en annen skade på boligen.


Våtromsrapport: Leiligheter, Eneboliger

Vi kontrollerer baderom, vaskerom, kjøkken, toalettrom, badstue og kjølerom.


Boligsalgsrapport: Leiligheter, Eneboliger

Boligsalgsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom de 4 takstorganisasjonene i Norge. Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan evt. leveres med verdivurdering eller arealberegning.


Tomtetakster:

Boligtomter kan det også være aktuelt å taksere, noe mange av våre takstmenn har god kompetanse på.


Seksjonering: alle typer boliger og bygninger

Ved arv og overdragelse aveiendom og alle typer omsetning av eiendomm .

Planskisser: alle typer bygninger

Planskisser gir en grei oversikt over planløsningen av den aktuelle eiendom.